Salgsbetingelser

Denne avtalen gjelder mellom deg, brukeren av dette nettstedet og Jotunheimen Husky Lodge, eieren av dette nettstedet. Din avtale om å overholde og være bundet av disse vilkårene og betingelsene anses å skje ved din første bruk av nettstedet. Hvis du ikke samtykker i å være bundet av disse vilkårene og betingelsene, bør du slutte å bruke nettstedet umiddelbart.

1. Definisjoner og tolkning

I denne avtalen skal følgende vilkår ha følgende betydning:

Innhold 
betyr enhver tekst, grafikk, bilder, lyd, video, programvare, datasamlinger og annen form for informasjon som kan lagres på en datamaskin som vises på eller utgjør en del av dette nettstedet;
Jotunheimen Husky Lodge.

Service
 betyr samlet alle online fasiliteter, verktøy, tjenester eller informasjon som Jotunheimen Husky Lodge gjør tilgjengelig via nettstedet, enten nå eller i fremtiden;

System betyr all elektronisk kommunikasjonsinfrastruktur som Jotunheimen Husky Lodge gjør tilgjengelig via nettstedet, enten nå eller i fremtiden. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, nettbasert e-post, oppslagstavler og e-postlenker;

Deltager
 betyr enhver tredjepart som deltar eller planlegger å delta i Jotunheimen Husky Lodge aktiviteter. Dette inkluderer personen som har foretatt reservasjonen og alle de andre menneskene som hadde tenkt å delta på turen.
turer
betyr en planlagt tur med hundekjøring med Jotunheimen Husky Lodge. En husky-tur reservert av en klient enten via telefon, e-post eller gjennom Jotunheimen Husky Lodge bookingtjeneste;

Bruker 
betyr enhver tredjepart som får tilgang til nettstedet og ikke er ansatt i Jotunheimen Husky Lodge og handler i løpet av deres ansettelse; og

Nettsted
 betyr nettstedet du bruker for øyeblikket (jotunheimenhuskylodge.no) og eventuelle underdomener på dette nettstedet, med mindre de uttrykkelig utelukkes av deres egne vilkår og betingelser.

2. Avbestillingsregler

2.1 – Alle avbestillinger må skje via e-post. I samsvar med forretningsskikk innen norsk reiselivsnæring. Jotunheimen Husky Lodge plikter å kreve Avbestillinger gjort 3 dager eller mindre før ankomstdagen: Avbestillingsgebyr er 50% av det totale beløpet.
Mindre enn 24 timer før ankomstdagen: Ingen refusjon.

2.2 – Hvis du ikke er der når du bestiller, har guidene lov til å starte turen uten den manglende deltakeren (for ikke å utsette turen for resten av deltakerne). Dette vil bli betraktet som et «No Show» og ingen refusjon vil bli gitt.

2.3 – Enhver tur kansellert eller avbrutt av klienten eller på grunn av klientens handlinger vil ikke føre til refusjon, avbestillingsgebyr til klienten som følger:

3. Forsikring

Jotunheimen Husky Lodge anbefaler alle sine kunder på det sterkeste å kjøpe reiseforsikring fra en anerkjent leverandør i hjemlandet før reisen til Norge. Det er viktig for alle reisende å beskytte seg selv i tilfelle uforutsette problemer eller merkostnader.

4. Ansvarsbegrensning

4.1 – I den maksimale utstrekning som loven tillater, aksepterer Jotunheimen Husky Lodge intet ansvar for direkte eller indirekte tap eller skade, påregnelige eller på annen måte, inkludert indirekte, følgeskader, spesielle eller eksemplariske skader som oppstår ved bruk av nettstedet eller annen informasjon deri. Brukere skal være klar over at de bruker nettstedet og innholdet på egen risiko.

4.2 – Ingenting i disse vilkårene utelukker eller begrenser Jotunheimen Husky Lodge ansvar for død eller personskade som følge av uaktsomhet eller svindel fra Jotunheimen Husky Lodge.

4.3 – Jotunheimen Husky Lodge fungerer som en turoperatør og påtar seg ikke ansvar for ulykker eller dødsfall som kan spores til deltakerens uaktsomhet, handlinger fra tredjepart eller ytre forhold utenfor Jotunheimen Husky Lodge kontroll (force major) som vær, naturlig forekomster eller andre lignende årsaker. Det tas ikke noe ansvar for tap, utgifter på grunn av forsinkelser, endringer i flyreiser eller andre tjenester eller på grunn av streik, ulykker, sykdom, skade, uaktsomhet, vær, endringer i tidsplaner eller andre lignende årsaker utenfor vår kontroll. Alle slike tap og utgifter er reisendes personlige ansvar.

4.4 – Alle anstrengelser er gjort for å sikre at disse vilkårene overholder strengt de relevante bestemmelsene i loven om urimelig kontraktvilkår 1977. Imidlertid, hvis noen av disse vilkårene blir funnet å være ulovlige, ugyldige eller på annen måte ikke kan håndheves, vil betegnelsen skal anses som skilt fra disse vilkårene og skal ikke påvirke gyldigheten og håndhevbarheten av de gjenværende vilkårene. Dette begrepet gjelder bare innenfor jurisdiksjoner der et bestemt begrep er ulovlig.

4.5 – Den estimerte varigheten av turene som angitt på vår hjemmeside, er standardtider og kan variere. I alle arrangementer som involverer tredjeparter fungerer Jotunheimen Husky Lodge bare som klientens agent, og intet ansvar av noe slag skal knyttes til Jotunheimen Husky Lodge i forbindelse med eller som oppstår fra en slik ordning med en tredjepart.

4.6 – Alle kunder må kunne nås enten via e-post eller telefonnummer gitt under bestillingen. Vi er ikke ansvarlige hvis kunden ikke kan nås før turen på grunn av feil, ikke nøyaktig informasjon gitt til Jotunheimen Husky Lodge. Vi anbefaler å følge med på e-postene dine for videre kommunikasjon.

4.7 – Jotunheimen Husky Lodge forbeholder seg alle rettigheter til å utsette, endre eller avbestille turer på grunn av vær eller usikre forhold av sikkerhetsmessige årsaker. Eller for å fjerne personer der deltakeren ikke følger guidenes instruksjoner, kjøreregler, problemer med tidsbegrensning eller unnlater å følge instruksjonene dine før eller under turen.

4.8 – Når du kjøper en tur gjennom vår hjemmeside, godtar du disse betingelsene og bekrefter at du forstår dem og at du aksepterer ansvaret for din deltakelse i turen.

5. Intellektuell eiendom

5.1 – Alt innhold som er inkludert på nettstedet, med mindre det er lastet opp av brukere, inkludert, men ikke begrenset til, tekst, grafikk, logoer, ikoner, bilder, lydklipp, videoklipp, datasamling, sideoppsett, underliggende kode og programvare er eiendommen. av Jotunheimen Husky Lodge, våre tilknyttede selskaper eller andre relevante tredjeparter. Ved å fortsette å bruke nettstedet, aksepterer du at slikt materiale er beskyttet av gjeldende norsk og internasjonal åndsverk og andre relevante lover.

5.2 – Med forbehold om underavsnitt 2.3, kan du ikke reprodusere, kopiere, distribuere, lagre eller på annen måte gjenbruke materiale fra nettstedet med mindre annet er angitt på nettstedet eller med mindre gitt uttrykkelig skriftlig tillatelse til det av Jotunheimen Husky Lodge.

5.3 – Materiale fra nettstedet kan brukes på nytt uten skriftlig tillatelse der noen av unntakene beskrevet i kapittel III i Copyright Designs and Patents Act 1988 gjelder.

6. Prising

All prisinformasjon på nettstedet er riktig når den går online. Jotunheimen Husky Lodge forbeholder seg retten til å endre priser og endre eller fjerne spesielle tilbud fra tid til annen og om nødvendig. All prisinformasjon blir gjennomgått og oppdatert hver måned.

7. Tilgjengeligheten til nettstedet

Tjenesten leveres som den er og på en tilgjengelig basis. Vi gir ingen garanti for at tjenesten vil være fri for mangler. I det maksimale omfang som loven tillater gir vi ingen garantier (uttrykkelig eller underforstått) for egnethet til et bestemt formål, nøyaktighet av informasjon, kompatibilitet og tilfredsstillende kvalitet.

Jotunheimen Husky Lodge påtar seg intet ansvar for forstyrrelse eller manglende tilgjengelighet av nettstedet som følge av eksterne årsaker, inkludert, men ikke begrenset til, ISP-utstyrssvikt, svikt i vertsutstyr, svikt i kommunikasjonsnettverket, strømbrudd, naturlige hendelser eller juridiske begrensninger og sensur .

8. Ingen avvik

I tilfelle noen part i disse vilkårene og betingelsene ikke utøver noen rettigheter eller rettigheter som er beskrevet her, skal dette ikke tolkes som et avkall på den rettigheten eller den rette.

9. Lov og jurisdiksjon

Disse vilkårene og forholdet mellom deg og Jotunheimen Husky Lodge skal styres av og tolkes i samsvar med Norges lov og Jotunheimen Husky Lodge, og du samtykker i å underkaste deg den eksklusive jurisdiksjonen til Norges domstoler.

Når du kjøper en omvisning gjennom nettstedet vårt, aksepterer du disse betingelsene og bekrefter at du forstår dem og at du aksepterer ansvaret for din deltakelse i turen.

Takk for at du leser vilkårene våre!