Huskyeventyr 2022/23

Formiddagsturer, ettermiddagsturer og dagsturer med hundespann kjøres daglig senhøst, vinter og vår. Hundekjøring over flere dager med overnatting settes opp på spesielle datoer – eller forespørsel fra deg. Ta gjerne kontakt!

DatoHundekjøring med huskyspann Sted
Fra 3. novHundekjøring formiddagstur | 3 timer her dag Lodgen eller Valdresflye
Fra 1. desDagsturLodgen eller Valdresflye
Fra 16. desHundekjøring ettermiddagstur | 3 timerLodgen eller Valdresflye
Fra 1. januarOppstart flerdagersturerValdresflye og Jotunheimen
Julen 2022

27. – 29. januar
Jotunheimen Husky Lodge

Gjendesheim
10. -12. desGjendesheim
Vinterferie
2022
Jotunheimen Husky Lodge & Gjendesheim
Gjendesheim
Veodalen eller Smådalen
Gjendealpene
SOV Lodge | Vågå
Glitterheim og Veobreane
Gjende | Olavsbu | Bygdin
Påske 2022Hundekjøring hver dag | PåskeValdresflye
23. – 24. aprilTeltekspedisjon Jotunheimen | FullbooketVeodalen eller Smådalen
3. – 5. maiTeltekspedisjon | 3-dagerstur Valdresflye & Gjendealpene
6. – 8. maiCamp Husky Vår | Eventyr i Jotunheimen Valdresflye
18. maiSesongslutt hundekjøring

Turene du finner i programmet kan også arrangeres på andre datoer ved forespørsel

Hilsen ivrige huskyer

Din drøm – vår lidenskap